van.
1 Verantwoordelijkheden bewerken De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie.
De nieuwe wet gaat ervan uit dat de statuten de taakverdeling over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders regelt.Deze wet maakt het voor Nederlandse vennootschappen mogelijk het monistische bestuursmodel van de one-tier Board te introduceren als een alternatief voor het dualistische bestuursmodel van de two-tier Board.In België werd de vermelding raad van bestuur tot 2018 gebruikt.(Herna) Verhagen (1966, Nederlands) werd voorzitter van de Raad van Bestuur op Zij is lid van de Raad van Bestuur van PostNL.V.In Nederland is per.De, board of Directors wordt in het jargon daarom een one-tier Board genoemd.In de Angelsaksische rechtssystemen, zoals het.Bevoegdheden, de Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en heeft uit dien hoofde de volheid van handelings- en bestuursbevoegdheid.
Hij kan daarop door zowel de aandeelhouders als de commissarissen (niet-uitvoerend directeur, onafhankelijk bestuurder) worden aangesproken.
Sinds Loopbaan, herna Verhagen kwam in 1991 in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PostNL als sales manager.
De Raad van Bestuur bepaalt ook de academische en administratieve organisatie van de universiteit.De bevoegdheidsdelegaties zelf zijn neergeschreven in delegatiebesluiten: De subdelegaties van de faculteitsraden zijn eveneens door de Raad van Bestuur goedgekeurd.Zij heeft daarna onder andere gewerkt als directeur logiciel analyse poker Commercie, coördinerend directeur Post Nederland en directeur Group HR bij TNT.Het bestuursorgaan (oude naam: raad van bestuur of RvB, Engelse benaming: Board of Directors ) is het hoogste leidinggevende orgaan van een op winst gerichte organisatie (bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap ) of van een non-profitorganisatie (bijvoorbeeld een museum, een bibliotheek.Nevenfuncties, pim Berendsen is lid van de raad van advies van Endeit Investment Fund en voorzitter van de Johan Cruijff Foundation.CR council, de CR council adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij het ontwikkelen en uitwerken van de MVO strategie van PostNL en het integreren daarvan in onze dagelijkse bedrijfsvoering.Ze is ook lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw.Met het (Europees) harmoniseren van de wetboeken voor ondernemingen, organisaties, stichtingen en aanverwante structuren werd tevens de terminologie aangepast.
Loopbaan, pim Berendsen trad in 2000 in dienst bij (een van de rechtsvoorgangers van) PostNL en vervulde diverse functies waaronder als financieel directeur en later als eind verantwoordelijke voor het bedrijfsonderdeel Data en Document Management, financieel directeur van Euromail, manager strategie en M A Cendris.