jan slota 2018

"Po nehode vystúpil z auta a snažil sa da pánovi z Audiny peniaze.
V ich prítomnosti pil, kupoval im alkohol a zárove mal pred roulette valise titan nimi sexuálne narážky.Dvakrát ho odsúdili za jazdu pod vplyvom alkoholu.Minul rok Žilina prila dokopy o 1,7 milióna eur za urovnanie sporu s firmou Mestsk investorsk útvar, s ktorou Slota podpísal zmluvu na 20-ron inžiniering pre mesto.A, uduj sa svete, Slota-Neslota, polícia zaala kona.Slotove kauzy, v máji 1979 Slotu súd za napadnutie Ladislava.Vá e-mail sa nepodarilo zaregistrova.Za vye pä rokov od jeho vylúenia z SNS sa pre jazdu pod vplyvom alkoholu i mravné ohrozovanie mládeže dostal po dlhch rokoch opä pred súd.
Foto: Vlado Benko.
Bežne sa stáva, že poslanci machine sous vide professionnelle gifi o nejakom probléme hovoria, že je to dôsledok Jána Slotu, hovorí miestna aj krajská poslankya udmila Chodelková, ktorá kandidovala ako nezávislá.
"Absolútne nesúhlasím s tm, že ja som nieo takéto spáchal povedal v telefonáte.Odsúdil na trest zrážok zo mzdy.V máji minulého roka v Prahe niekto odfotil aj Slotu.Súdi sa, v januári 2016 bval éf SNS Ján Slota narazil v obci Porúbka do auta pred ním.Okrem toho je obžalovan za mravné ohrozovanie mládeže.Slotu zatia odsúdili tyrikrát, dôchodok si užíva v luxuse a s mladou priatekou.(Zdroj: archÍV SME písmo:A-A, bratislava.Navil mu podmienku zo tyroch mesiacov na jeden rok.