Ancak, bu casino mediterráneo alicante alicante espagne prodüksiyon için sayn masis aram gözbek aracl ve yönetimiyle oluturulan amatör bir koro ile anlalmtr.
Hakknda mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi devlet konservatuvar, istanbul üniversitesi devlet konservatuvar, haliç üniversitesi konservatuvar opera bölümü örencileri ve mezunlar tarafndan öyle bir mektup yazlm olan rezillik.
Ekleme: metinde geçen topluluklardan birisine dahil olup, olmadm sorulmu.
Umarm dostlarmzn bu haykr hak ettikleri sonuçlar dourur.Amatör korolar genellikle farkl meslek gruplarndan bir araya gelmi ve bu ii hobi olarak yapan kiilerden oluur.Bu "taeron koro" teklifini profesyonel seslerden oluan korolar emeinin karln almadan i yapmayacaklarn belirtip reddetmi ve baz amatör korolar da opera uzmanlk alan olmad için kabul etmemitir.Sahnede var olma isteimizden dolay kurum yönetimlerinin resultat tirage loto du 12 juillet 2017 insan sesini ve eitimini küçümseyen hatta maddi açdan hiçe sayan tutumlarn çounlukla görmezden geldik.Anlalan o ki yapmclar, bütçe kalemleri içerisinde "la bohéme" operasnda önemli bir yer tekil eden koroya bütçe ayrmam ve bu ii ücretsiz yapma ya da kabul edilemeyecek az bir ücret karlnda yaptrlma yoluna gidilmitir.Opera korolar ise operadan bamsz olarak dünülemez.
Genç seslerden açk mektup; uzun ve zorlu bir opera eitim sürecini alabilmek için birden fazla eleme snavndan geçip bu alanda örenim görmeye hak kazanan bizler; konservatuvar çats altnda an, müzik teorisi, mimik rol, opera oyunculuu, koro gibi temel dersleri alarak ve üzerine ar psikolojik süreçler.
Özel sektörde sanatn taeronlamasyla beraber sanatçlarn haklarn alamamalarna neden olacaktr.Ne ac ki durum, tüsak yasa tasarsyla örtümektedir.Çünkü opera korolar, solistlerle oyunculuk ve sahne eitimleri konusunda ayrmaz ve aldklar eitimi sahnede uygularlar."zorlu poker echt geld android performans sanatlar merkezi'nde" yaplacak olan "royal opera house" prodüksiyonu "la bohéme" operas bunu bizlere bir kez daha göstermitir.Bu ayn zamanda izleyiciyi yanltmak deil midir?Bu kadar ses getirmesinden de gurur duydum.Üniversiteye girdiimiz ilk günden itibaren gelecek ve meslek kaygsna düen bizler, hükümetin sanat politikalar nedeniyle iyice daralm olan i sahamzda varlmz korumak ve meslek etiklerini oluturmak üzere mücadele veriyoruz.Amatör korolar, farkl müzik türleri ve farkl söyleme biçimleriyle bir birlerinden ayrlr ve kendi koro tnlarn yaratrlar.Amatör korolarda söyleyen farkl meslek gruplarndan kiilerin sadece müzik yapma iyi niyetlerini kullanarak profesyonel olduklar eklinde lanse etmek ve yüksek bilet fiyatlar ile sata sunulan bir opera eserinde söylemeleri salamak ne kadar etiktir?Amatör korolarn varl ülkemizde müzik ve çok seslilik kavramnn geliimi açsndan önemlidir ve desteklenmelidir.
Gelimi ülkelerin hiçbirinde (sosyal sorumluluk projeleri dnda) bilet sat yaplan, iletme kar güdülen bir prodüksiyonda para almadan ve sosyal güvenceye balanmadan insan emei kullanlamaz.
Ülkemizde; tübitak kurumunun banda hayvanat bahçesi müdürünün olmasna, ehir tiyatrolar banda eski güre hakeminin görev almasna, opera, tiyatro, bale, resim, heykel gibi tüm sanat dallarnda; sanatn profesyonellik gerektirmedii algsn oluturmaya yönelik yaplan atamalar, yasal düzenlemelerini kabul etmiyoruz.